• Het beste uit mensen naar boven brengen. Dat is waar PAS-Talent voor staat. 

CONTACT

Meer weten of meteen een afspraak maken?

PAS-Talent voor HRM dienstverlening. Rik Walet directeur/eigenaar PAS-Talent.
Bel direct met Rik Walet op 06 150 52 140
of stuur ons een bericht.


Nieuws

PAS-Talent

Het beste uit mensen naar boven brengen. Dat is waar PAS-Talent voor staat.

PAS-Talent voor zowel individuele trajecten als binnen de context van het team en de ontwikkeling van uw organisatie. Wij inventariseren met u uw behoefte aan talentontwikkeling en zetten vervolgens de passende en door ons ontwikkelde instrumenten in. Het talent van- en binnen uw organisatie optimaal tot zijn recht te laten komen, dat is immers het doel.

PAS-Talent ondersteunt de individuele medewerker door bij instroom te helpen zich snel thuis te voelen in uw organisatie en optimaal te presteren. Daar zetten wij onze 100-dagen scan voor in. Gedurende 100 dagen wordt deze nieuwe medewerker gevolgd, geadviseerd en begeleidt. Medewerkers die al langer bij u in dienst zijn helpen wij ook hun talenten te ontplooien. Door het in kaart brengen van competenties, drijfveren en motivatie, ontwikkelruimte, employability en teamoptimalisatie via jobcrafting. Op bepalende momenten binnen hun loopbaan kunnen wij hen faciliteren en begeleiden in het maken van de juiste keuzes door middel van loopbaancoaching. Op teamniveau brengen wij groepscompetenties in kaart en inventariseren waar en hoe mensen hun talent beter kunnen benutten. Zo maken we het team als geheel effectiever. Teamassessments en 360º metingen voor het team en jobcrafting technieken maken deel uit van het instrumentarium van PAS-Talent.

Weten wat de talenten zijn van u en uw management is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering. Wij signaleren waar versterking nodig is en stimuleren de ontwikkeling daarvan via Management Development trajecten. Daarnaast ondersteunt PAS-Talent u bij het ontwikkelen van uw organisatie in de door u gewenste richting door middel van cultuuranalyses en de loopbaanbeleving van uw personeel. Loopbaanbeleving kan goed permanent ingezet worden om uw management steeds op de hoogte te houden van de bewegingen binnen uw personeelsbestand, hierdoor kan adequaat worden geanticipeerd op de behoefte aan ontwikkeling van uw organisatie en die van uw medewerkers.


PAS-Talent is onderdeel van de PAS-HRM groep.